0.0 z 5 (0 hlasy)

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na veškeré informace, které o vás můžeme shromáždit při používání tohoto webu. Používáním našich stránek nám důvěřujete svými osobními údaji.

Termín „Stránka“ znamená webovou stránku FactUm-Info, umístěný na názvu domény factum-info.net.

Zavázali jsme se zachovat vaše soukromí online. Přikládáme velký význam ochraně údajů, které nám poskytnete. Naše Zásady ochrany osobních údajů vycházejí z požadavků obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), jakož i zákony některých dalších států.

Účely, pro které shromažďujeme osobní údaje: zlepšování provozu Stránek, kontaktování jejich návštěvníků, zasílání newsletterů e-mailem, poskytování služeb souvisejících s činností tohoto webu, jakož i pro níže uvedené akce.

 

Shromažďování a používání osobních údajů

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme pouze s vaším dobrovolným souhlasem. Souhlasem s tímto nám dáváte oprávnění shromažďovat a používat následující údaje: e-mail. Shromažďování a zpracování vašich údajů probíhá v souladu se zákony platnými v Evropské unii a některých dalších zemích.

 

Ukládání, úpravy a mazání dat

Uživatel, který nám poskytl své osobní údaje, má právo je změnit a vymazat, jakož i odvolat svůj souhlas s jejich používáním.

Doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy, je doba nezbytná k použití údajů pro hlavní činnosti Stránek. Až vaše údaje přestaneme používat, vymažeme je. Pro přístup ke svým osobním údajům nás můžete kontaktovat na [email protected].

Vaše osobní údaje můžeme předat třetí straně pouze s vaším dobrovolným souhlasem. Pokud byly vaše údaje předány jiným organizacím, které s námi nejsou spojeny, nebudeme je moci změnit.

 

Použití technických údajů při návštěvě Stránek

Když navštívíte tyto stránky, do databáze se ukládají záznamy o vaší IP adrese, době návštěvy, nastavení prohlížeče, operačním systému a také další technické informace nezbytné pro správné zobrazení obsahu Stránek. Pomocí těchto údajů není možné identifikovat identitu návštěvníka.

 

Poskytování informací dětmi

Pokud jste rodič nebo opatrovník a víte, že nám vaše děti poskytly osobní údaje bez vašeho souhlasu, kontaktujte nás na [email protected]. Je zakázáno ponechat osobní údaje nezletilých na našich webových stránkách bez souhlasu jejich rodičů nebo opatrovníků.

 

Použití souborů cookie

Pro správné zobrazení obsahu a snazší používání tohoto webu používáme soubory cookie. Jedná se o malé soubory, které jsou uloženy ve vašem zařízení. Pomáhají Stránce si zapamatovat informace o vás, například v jakém jazyce si Stránky prohlížíte a jaké stránky jste již otevřeli. Tyto informace se vám budou hodit při vaší příští návštěvě. Cookies usnadňují prohlížení stránek.

Více o cookies si můžete přečíst na Wikipedii (zde ☞). Svůj prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby přijímal nebo blokoval soubory cookie sami. Neakceptování cookies může omezit funkčnost Stránek.

 

Použití osobních údajů jinými službami

Tato stránka používá internetové služby třetích stran, které shromažďují informace nezávisle na nás: Google Analytics, Google AdSense, Yandex Metrica, Yandex Direct, The Moneytizer. Údaje, které shromažďují, mohou být sdíleny s jinými službami v rámci těchto organizací, které mohou údaje používat k personalizaci reklamy pro svou vlastní reklamní síť. Uživatelské smlouvy těchto organizací si můžete přečíst na jejich webových stránkách.

Osobní údaje nepředáváme jiným organizacím a službám, které nejsou uvedeny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Jedinou výjimkou je předávání informací podle zákonných požadavků orgánů státní správy oprávněných tyto úkony provádět.

 

Odkazy na jiné stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Neneseme odpovědnost za jejich obsah. Doporučujeme vám přečíst si zásady ochrany osobních údajů každé webové stránky, kterou navštívíte, pokud nějakou má.

 

Změny zásad ochrany osobních údajů

Máme právo provádět změny těchto Zásad ochrany osobních údajů bez souhlasu uživatelů. Nové Zásady ochrany osobních údajů vstoupí v platnost okamžikem jejich zveřejnění na Stránkách, pokud není v novém vydání Zásad ochrany osobních údajů stanoveno jinak. Aktuální Zásady ochrany osobních údajů budou vždy zveřejněny na této stránce.

 

Zpětná vazba, závěrečná ustanovení

S dotazy souvisejícími s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat na následující e-mailové adrese: [email protected].

Pokud nesouhlasíte s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, nesmíte používat služby Stránky. V takovém případě byste se měli zdržet návštěvy našich webových stránek.