0.0 z 5 (0 hlasy)

Příčina dětské agrese

Dětskou fotku vytvořil freepik – www.freepik.com

Mnoho rodičů čelí problému dětské agrese. Není se čeho bát, pokud je to dáno formováním osobnosti dítěte. Děti si tak rozvíjejí schopnost trvat na svém, stát si za svým, a to je zcela normální.

Jiná věc je, když se agresivní chování stalo normou, což je často důsledek nedostatečné pozornosti rodičů vůči dítěti. Malý člověk, který se cítí osamělý, se snaží na sebe jakýmkoli způsobem upozornit a ukazuje svou vnitřní nejistotu pomocí neadekvátního a agresivního chování. Snaží se tak prosadit svou důležitost (protože chybí sebeúcta).

Příčina dětské agrese

Fotku na pozadí vytvořil freepik – www.freepik.com

Rodiče, kteří se domnívají, že na agresi dítěte by se mělo reagovat stejným způsobem, se mýlí. Je možné neschvalovat jeho činy a zároveň neodmítat pozornost, protože pro takové děti je obzvláště důležité cítit lásku a něhu svých rodičů.

Studie amerických vědců ukázaly, že největší autoritu mezi svými vrstevníky mají ti předškoláci, jejichž otcové a matky jim jasně vysvětlovali důsledky špatného chování a nabádali je, aby byli rozumní a spravedliví. Pamatujte, že hněv a křik nejsou nejlepší vyučovací metody, protože vaše dítě vás bude kopírovat a ovlivňovat své vrstevníky spíše křikem než přesvědčováním. Děti se ke kamarádům chovají stejně, jako se k nim rodiče chovají doma.