Je možné změnit dítě pro sebe?

Fotku lidí vytvořil bearfotos – www.freepik.com

Často se stává, že rodiče chtějí, aby jejich dítě bylo takové, jaké chtějí oni. Někdy můžete slyšet větu: "Budu vychovávat dítě tak, jak ho chci vidět...". Takoví rodiče ani nepřemýšlejí o tom, že to dítě možná vůbec nechce.

Každé dítě má právo být samo sebou, ať si to rodiče přejí nebo ne. Všechny pokusy „předělat“ dítě podle vlastních měřítek jsou nakonec odsouzeny k neúspěchu, protože zahrnují násilí a násilí může vést jen k dalšímu násilí: v tomto případě vede násilí rodičů k tomu, že dítě páchá násilí na sobě samém. Důsledky se dříve či později projeví v podobě neurózy, deprese, přílišné skromnosti nebo naopak vychvalování atp.

Proto je velmi důležité, aby rodiče přijali dítě takové, jaké je. Ráda bych učinila výhradu, že přijetí neznamená vůbec souhlas, jsou věci, které nelze nijak schválit, např. projevy krutosti, pohrdání lidmi atd. Ale pouze přijetím takových vlastností u svého dítěte, můžete mu pomoci se jich zbavit (pokud to samozřejmě chce.)