Každý rodič, kterému záleží na jejich harmonickém, správném a celostním rozvoji, myslí na důležitost a roli čtení v životě svých dětí. Kdy můžete začít učit své dítě číst a základní pravidla pro výuku čtení, budeme zvažovat v tomto článku.

Pravidla pro výuku dítěte číst
Zpátky do školní knihy vektor vytvořený colorfuelstudio – www.freepik.com

Každý rodič, kterému záleží na jejich harmonickém, správném a celostním rozvoji, myslí na důležitost a roli čtení v životě svých dětí. Pokud ale v některých rodinách maminkám a tatínkům stačí poslat dítě do školky nebo školy jednoduše, s posunem, ať to nezní nahlas, zodpovědnost na bedrech vychovatelů a učitelů, pak v jiných raději řeší starostliví rodiče s dětmi sami.

Informace z tohoto článku jsou určeny pouze lidem druhé kategorie, protože ti, kteří patří do první, pravděpodobně nebudou hledat na internetu relevantní informace. Ale pokračujme.

Navzdory velké touze naučit své drahé dítě číst co nejdříve, je třeba k tomuto procesu přistupovat s maximální pozorností a opatrností, protože existují jemnosti a nuance, které prostě nelze ignorovat. Faktem je, že na rozdíl od všeobecného přesvědčení, „čím dříve se s dítětem začnete učit základy čtení, tím lépe“, je mnoho odborníků (neurologů, dětských psychologů atd.) přesvědčeno, že to může vést k negativním důsledkům budoucnost. Například rané učení se čtení s doprovodným předčasným namáháním zrakového aparátu často způsobuje krátkozrakost a další problémy se zrakem.

Je tedy velmi důležité znát alespoň základní rysy formování dětského těla, kdy začít s výukou dětí číst a jak se určuje jejich připravenost na tento proces, a také dodržovat základní relevantní pravidla. Tyto základní otázky budou diskutovány níže.

 

Jak vzniká dítě: obecné informace

Zde uvedeme pouze obecné informace, protože to bude docela dost.

Počínaje ranou fází těhotenství a konče třetím rokem se tedy vytváří první funkční blok mozku dítěte, který je zodpovědný za jeho tělesné, kognitivní a emoční vnímání.

Od tří do pěti až osmi let se tvoří druhý funkční blok mozku, který řídí pět smyslů – hmat, chuť, čich, sluch a zrak.

Pokud jde o vědomou duševní činnost, ta se rozvíjí v období zhruba od sedmi do patnácti let.

Je třeba mít na paměti, že tvorba funkčních bloků mozku je sekvenční proces. Jakýkoli pokus rodiče „přeskočit“ jakoukoli fázi negativně ovlivňuje vývoj dítěte, který je vlastní přírodě, protože jsou v něm prováděny nepřirozené „úpravy“. Zákeřnost následků spočívá v tom, že se dost pravděpodobně nedotknou hned, ale až po letech. Následně může mít již vyzrálé dítě problémy, které se projevují nejen poruchami řeči, neurózami, motorickým selháním apod., ale také obtížemi ve vztazích s lidmi kolem sebe.

Na základě toho musíte v určitou dobu začít dítě učit číst.

Pravidla pro výuku dítěte číst
Děti play foto vytvořil wirestock – www.freepik.com

 

Kdy můžete začít učit své dítě číst?

Existuje několik názorů na to, kdy můžete začít učit své dítě číst. Někteří odborníci se domnívají, že je možné začít s určitou prací, například s ukazováním Domanových karet (Glenn Doman je americký fyzioterapeut, autor výukových metod pro děti), již po dosažení šesti měsíců věku dítěte, jiní se domnívají, že je nejlépe začít ve 3-4 letech a od základního nátěru. Všichni učitelé se však shodují na jednom: žádná výuka čtení není zcela nepřijatelná a nemožná, dokud dítě nezvládne řečové dovednosti. Pokud se někde kolem 3-4 let začne miminko živě zajímat o knihy, je nejen možné, ale nutné, začít se učit číst.

Zde také stojí za zmínku, že s projevem neklidu a lhostejnosti k tištěným materiálům je třeba před učením pochopit, jak vzbudit zájem dítěte o čtení. Při řešení tohoto problému rodičům pomůže neuvěřitelný výběr knih, které vynikají kromě jasu a barevnosti přítomností mnoha pohyblivých prvků a dokonce i zvukovým doprovodem. Díky tomu se čtení stává pro děti nejen zajímavou činností, ale také vzrušující hrou. V počáteční fázi jakákoli kniha neslouží ani tak jako zdroj znalostí, ale jako způsob, jak se zapojit do samotného procesu čtení.

Pokračování v rozhovoru na téma připravenosti dítěte ke čtení může být určeno několika znaky:

 1. Za prvé, dítě si již vytvořilo řeč a je schopno vyslovovat slova a věty a také skládat alespoň malé souvislé příběhy.
 2. Za druhé, dítě nemá logopedické poruchy, a to se týká jak nesprávné výslovnosti, tak porušení melodie, tempa a rytmu řeči.
 3. Za třetí, dítě se dokáže normálně pohybovat v prostoru a nezaměňuje pojmy „vpravo“, „vlevo“, „dolů“ a „nahoru“.
 4. Za čtvrté, dítě má dostatečně vyvinuté fonematické ucho, to znamená, že snadno rozpoznává zvuky v různých částech slov.

Pokud se vyskytnou problémy s některým z výše uvedených, měli byste se pustit do jejich odstranění – věnujte trochu času procvičení těžkých chvil, navštivte logopeda, neurologa atd. Pokud je vše v pořádku (nebo po odstranění problémů) , můžete přejít k učení se číst.

 

Pár slov o správné výuce čtení

Předložená otázka vzrušuje snad každého rodiče. A první odpovědí na ni bude tradiční metoda, která se scvrkává na každodenní monotónní čtení primeru. Ale tato možnost není příliš účinná, protože téměř vždy se dítě nudí a rychle unaví. Navíc se vůbec nenaučí číst zamyšleně. Samozřejmě, že se miminko naučí nějaké dovednosti a znalosti, ale nazvat to dobrým způsobem smyslově-emocionálního rozvoje, poznání světa kolem sebe a svého místa v něm je kus. Aby se proces stal vzrušujícím a kreativním, aby v dítěti vzbudil zájem, aby byla dovednost číst efektivně zvládnuta, je třeba použít jiné metody.

Než se začnete učit číst a používat jakékoli metody, je bezpodmínečně nutné prostudovat si základní pravidla, na která byste se měli při svých činnostech spoléhat. Lze je nazvat základem celého procesu. I když jsou povoleny drobné odchylky, přesto se doporučuje dodržovat všechna pravidla, jinak bude dovednost čtení dítětem zvládat méně efektivně, což by nikdy nemělo být dovoleno.

Pravidla pro výuku dítěte číst
fotografie dětské postele vytvořené gpointemstudio – www.freepik.com

 

Základní pravidla pro výuku dítěte číst

Pokud tedy máte v úmyslu pomoci svému dítěti naučit se tak důležitou dovednost, jako je čtení, dodržujte tato pravidla.

 

1. Netlačte silou

Pamatujte, že nemůžete dítě donutit ke čtení a jakákoli taková strategie je předem chybná, nesprávná a neúčinná. Aby dítě chtělo číst a začalo projevovat zájem o knihy, prostě ho jimi obklopte. Knihy tak můžete uspořádat po celém domě – na poličkách, stolech a dalších snadno dostupných místech. Kromě toho musíte sami vyzvednout knihy a přečíst něco zajímavého svému synovi nebo dceři. Je potřeba číst i pro sebe, aby vás dítě s knihou vidělo. Vzhledem k tomu, že se děti snaží být jako jejich mámy a tátové, vaše dítě se s největší pravděpodobností zeptá, co děláte, nebo si samo vezme knihu.

 

2. Nejprve zvuky, pak písmena

Mnoho rodičů dělá velkou chybu tím, že nejprve vysvětlí dítěti výslovnost písmen a teprve potom – zvuky. Je třeba udělat opak: nejprve je důležité říci, jaký zvuk má to nebo ono písmeno ve slově, a teprve potom – jak se vyslovuje samo. To znamená, že zpočátku vysvětlete, že písmeno „er“ ve slově zní jako „r“, „en“ – jako „n“, „em“ – jako „m“ atd. A poté naučte, že „er“ – toto je "er", "en" je "en", "em" je "em" atd.

 

3. Učte se ne písmena, ale slabiky

Musíte pochopit, že slabiky a v některých případech dokonce celá slova děti vstřebávají mnohem lépe než mnohá jednotlivá nudná písmena. Proto musí být písmena zobrazena celými slovy. Jako pomocný materiál můžete použít speciálně potištěné kartičky se slabikami, s jejichž pomocí je vhodné naučit dítě číst po slabikách a vytvářet slova.

 

4. Opakování

Četnost opakování látky probírané s dítětem závisí na tom, jak dobře si ji zapamatuje a naučí. Je tu však jeden trik – mnoho dětí nemá moc rádo, když se spokojí s kontrolami a testy, a proto je třeba opakování jako vyučovací metodu prezentovat formou hry.

 

5. Nejprve jednoduché, pak složité

Jak jsme řekli, zpočátku je nejúčinnější naučit dítě výslovnost hlásek a teprve pak proces komplikovat – přejít ke čtení po slabikách a spojování slabik do slov. Všechny informace by měly být poskytovány dávkované a krok za krokem, aby v hlavě dítěte nevznikla „kaše“ ze získaných znalostí.

 

6. Naučte se jednoduchá slova

Učení číst by mělo vždy začínat nejjednoduššími slovy, kde se písmena opakují, například slova „matka“, „žena“, „táta“, „strýc“ atd. Poté je dovoleno přejít k učení slovíček , kde je k slabice přidáno písmeno, například „basa“, „kočka“, „dům“, „mák“, „lak“ atd. A po zvládnutí takového materiálu se můžete začít zabývat elementárními větami , jako je „mateřská mýdla Mila“, „Kolya colitis stakes“ atd. Pokud jde o písmena „y“, „b“ a „b“, je lepší je nechat nakonec.

 

7. Učte se kdykoli a kdekoli

Nezáleží na tom, co vy a vaše dítě právě děláte: chodíte, nakupujete, stojíte na autobusové zastávce nebo svačíte v kavárně – můžete číst kdekoli a kdykoli. Téměř všude jsou cedule, reklamní plakáty, cedule s názvy obchodů, ulic, zastávek atd. Využijte toho ve svůj prospěch i své dítě a nechte ho číst vše, co mu ukážete.

 

8. Hrajte

Výuka dítěte číst, stejně jako jakákoli jiná dovednost, by měla probíhat hravou formou. Vymyslete si vlastní hry, kde potřebujete znát zvuky, písmena a slabiky. Můžete například požádat své dítě, aby hledalo konkrétní písmena ve slovech a vyslovovalo je. Můžete si také koupit domácí písmena na magnetech a vyrobit slova na speciální tabuli nebo lednici. A další hra pomůže rozvíjet všímavost – vezměte písmena na magnetech nebo kostkách, vytvořte sérii písmen, kde jsou všechna kromě jednoho souhlásky, a nechte své dítě najít samohlásku.

 

9. Vyvolat zájem

Aby se vaše dítě naučilo lépe a snadněji číst, musíte ho o to zajímat. A k tomu je velmi dobré ukázat, že četba je nezbytná pro plnohodnotný život mezi ostatními lidmi. Proto miminku názorně ukažte důležitost této dovednosti – ukažte mu dopisy, pohlednice, poznámky, tablety, pište poznámky tak, aby je četlo. Časem si dítě samo uvědomí, že naučit se číst je prostě nutné.

 

10. Čtěte nahlas

Čtení nahlas, a to i na chvíli, je považováno za velmi účinný způsob, jak naučit dítě rychle číst. Ale musíte to samozřejmě aplikovat, když už dítě nějaké dovednosti ovládá. Na základě toho, co se vaše dítě již naučilo, vymyslete úkoly a dejte mu je, aby je splnilo, označte například minutu. Tady mimochodem hodně pomůže tzv. “Čtenářský deník”, kam budete zaznamenávat pokroky vašeho miminka. A aby úkoly plnil s nadšením, po každých stovkách přečtených slov mu dejte nějakou milou maličkost.

 

11. Čtěte se záložkou

Čtení se záložkou je dalším pravidlem pro zlepšení rozvoje čtenářských dovedností. Zde je potřeba záložku použít jako obvykle, jen s tím rozdílem, že by neměla uzavírat spodní řádek, ale přečtená slova. Pomůžete tak miminku nezmatkovat ve velkém množství slov a soustředit se na nové slovo.

 

12. Pravidelnost výuky

O opakování jsme už mluvili, tak jen dodej, že je potřeba číst pravidelně a systematicky. Jinými slovy, musíte věnovat pozornost zvládnutí dovednosti čtení každý den, i když to trvá jen 5-10 minut. Ale co je ještě důležitější, je neopouštět hodiny, i když se začíná zdát, že dítě už dobře čte.

Pravidla pro výuku dítěte číst
Family čtení fotografie vytvořila pvproductions – www.freepik.com

A na závěr bych výše uvedená pravidla ráda doplnila ještě o pár doporučení, která vám pomohou naučit vaše dítě číst rychleji a lépe.

 

Několik dalších doporučení

Vaše dítě se naučí číst úspěšněji, pokud budete postupovat podle tohoto seznamu doporučení.

 • Určitě si pořiďte základku nebo abecedu. Tato literatura bude v budoucnu vždy v dětech vyvolávat asociace s příjemným učením. Nejlepší je, když jsou knihy doplněny kresbami.
 • Pokud se učíte písmena, začněte se samohláskami, protože je můžete zpívat pomocí svých oblíbených melodií, a to je užitečné, zábavné a zajímavé. Je velmi dobré, když hodiny doprovází modelování z plastelíny nebo vybarvování obrázků. To dítě naučí rozpoznávat písmena a rozumět jim.
 • Musíte studovat souhlásky pouze po samohláskách. A nezapomeňte, že nejprve musíte dítěti vysvětlit, jak se písmeno ve slově vyslovuje, a teprve potom, jak zní samo o sobě.
 • Pro zvýšení efektivity učení je užitečné skládat pohádky o dopisech, aby bylo seznámení s nimi pro miminko zajímavější. Kdysi bylo například veselé písmeno „U“. A jednoho dne vylezla na kopec a jak se z něj skutálela dolů a vášnivě křičela „Uuh!“. Analogicky vymyslete pro každé písmeno krátké příběhy.
 • V procesu učení nezanedbávejte kreativní materiály. Pamatujte, že dítě poznává svět smyslovým vnímáním, to znamená, že si rozhodně potřebuje vše vyzkoušet a osahat. Vhodné může být vyřezávání písmenek z kartonu, vyřezávání písmen z plastelíny, pečení cukroví ve tvaru písmen apod. Takový zážitek se navždy zapíše do paměti vašeho dítěte.
 • Nejúčinnější jsou krátká sezení 10-15 minut několikrát (3 až 5) denně. Držte se takového systému a vaše miminko se nejen neunaví, ale bude se na každou lekci i těšit.
 • A konečně, nejdůležitějším pravidlem v jakékoli interakci s dítětem je benevolence a trpělivost s dítětem. Nikdy si nedovolte, abyste ztratili nervy, zvyšte hlas a ještě více urazili malého muže. V opačném případě nebudou mít všechny aktivity smysl a dokonce ani postoj dítěte k vám nemusí být nejlepší.

Naučte své dítě číst s láskou a inteligencí a první výsledky na sebe nenechají dlouho čekat.

Zdroj: 4brain.ru

Ohodnoťte článek a sdílejte na sociálních sítích
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení: 5.00 (Počet hodnocení: 2)
 

FactUm-Info Zajímavá fakta

Přihlaste se k odběru našich Telegram-kanál

1.

Otevřete web FactUm-Info v prohlížeči Google Chrome

2.

Klepněte na tlačítko jídelní lístek prohlížeč

3.

vybrat "Nainstalujte aplikaci"

1.

Otevřete web FactUm-Info v prohlížeči Safari

2.

Klepněte na ikonu "Poslat"

3.

vybrat "Na domovskou obrazovku"