Ο καλύτερος τρόπος να μεγαλώσεις ένα παιδί

Σχεδιασμένο από την Pressfoto

Όσον αφορά την ανατροφή του παιδιού τους, πολλοί γονείς σκέφτονται κάπως έτσι: «Η καλή μεθοδολογία ανατροφής είναι αυτό που χρειαζόμαστε». Ωστόσο, η χρήση των καλύτερων μεθόδων εκπαίδευσης δεν θα δώσει τίποτα αν δεν υπάρχει αγάπη, ειλικρίνεια, υπομονή και κάποιες άλλες ιδιότητες.

Με άλλα λόγια, εάν διδάξουμε ένα παιδί να είναι ειλικρινές, επιτρέποντας παράλληλα συμπεριφορά που δεν είναι πάντα ειλικρινής για τον εαυτό μας (είτε προς ένα παιδί είτε προς άλλους ανθρώπους), τότε, πιθανότατα, θα παρατηρήσει μια ασυμφωνία μεταξύ των λόγων και των πράξεών μας. Μόνο όσοι γονείς είναι ειλικρινείς μπορούν να απαιτήσουν από ένα παιδί να είναι ειλικρινές. Σε αυτή την περίπτωση, ένα προσωπικό παράδειγμα είναι πολύ πιο δυνατό από πολλές ώρες «ηθικών αναγνώσεων».

Στην ψυχολογία, υπάρχει ένας τέτοιος όρος – "αόρατη εκπαίδευση", δηλαδή ο αντίκτυπος στο παιδί της κατάστασης στην οικογένεια, η συμπεριφορά των γονέων σε μια δεδομένη κατάσταση, η στάση τους απέναντι στο παιδί, οι συναισθηματικές και ενεργειακές τους καταστάσεις. Έχει σημειωθεί ότι η «αόρατη ανατροφή» επηρεάζει το παιδί περισσότερο από «αισθητή». Οι ψυχολόγοι λένε: «Τα λόγια δεν παιδεύουν, τα παιδιά γίνονται σαν τους γονείς τους, μόνο χειρότερα». Εξ ου και το συμπέρασμα: στα παιδιά πρέπει να δείξουμε πώς να ζουν, και όχι να το λένε, και ακόμη περισσότερο, να μην «διαβάζουν ηθική».