Κάθε μέρα παίρνουμε κάποιες αποφάσεις – σημαντικές και δευτερεύουσες. Μερικές φορές έχουμε χρόνο να σκεφτούμε την απόφασή μας και μερικές φορές χρειάζεται να αντιδράσουμε άμεσα. Κάποιος διστάζει για μεγάλο χρονικό διάστημα, ζυγίζει τα υπέρ και τα κατά, μερικές φορές απλώς βασίζεται σε έναν από τους φίλους του για να πάρει μια απόφαση για αυτόν. Κάποιος αποφασίζει γρήγορα και αμέσως, έστω και κατά λάθος. Όπως κάθε ποιότητα, έτσι και η αποφασιστικότητα έχει τα όριά της. Ο μακροχρόνιος δισταγμός σε μια τεταμένη στιγμή δεν είναι σε καμία περίπτωση ωφέλιμος, όπως και η υπερβολική βιασύνη.

Το πόσο αποφασισμένοι είστε θα βοηθήσει εν μέρει να καθιερωθεί αυτό το τεστ.

Εάν το τεστ δεν ξεκίνησε, μπορείτε να το περάσετε αυτό το σύνδεσμο.

Προεπισκόπηση φωτογραφίας: pixabay.com