Interessante feiten over intelligentiequotiënt (IQ)

shutterstock.com

We zijn allemaal de uitdrukking "IQ" meer dan eens tegengekomen. Vooral vaak hoor je deze term als het gaat om de mentale en intellectuele ontwikkeling van een persoon. Eigenlijk betekent IQ intelligentiequotiënt. En vandaag zullen we in detail praten over wat het is, en waarmee het als het ware wordt "gegeten".

De term "intelligentiequotiënt" komt van de Engelse uitdrukking "intelligence quotient" en is een kwantitatieve beoordeling van het intelligentieniveau van een persoon, dat wil zeggen het niveau van zijn intelligentie vergeleken met het intelligentieniveau van een gemiddeld persoon van hetzelfde leeftijd. Gespecialiseerde tests worden gebruikt om het IQ te bepalen. Maar we zullen het later over de tests hebben, maar laten we nu een beetje in de geschiedenis duiken.

 

Korte historische achtergrond

De term "intelligentiequotiënt" werd voor het eerst geïntroduceerd in 1912 door de Duitse psycholoog en filosoof Wilhelm Stern. Hij was het die een voorstel deed om de resultaten van het delen van iemands mentale leeftijd door chronologische leeftijd te gebruiken als de belangrijkste indicator van intellectuele ontwikkeling. Vier jaar later, in 1916, werd de IQ voor het eerst gebruikt op de Stanford-Bene IQ.

In de loop van de tijd werd de interesse van mensen in IQ-tests sterker, wat de opkomst veroorzaakte van een groot aantal verschillende schalen, waaronder vaak niet-ondersteunde schalen. Op basis hiervan is het tegenwoordig nogal problematisch om de resultaten van verschillende tests te vergelijken. Maar ondanks het feit dat de IQ-indicator zelf zijn waarde begon te verliezen, blijven een groot aantal mensen over de hele wereld allerlei tests ondergaan om het niveau van hun intellectuele ontwikkeling te bepalen.

 

IQ-testen

IQ-testen zijn zo ontworpen dat hun resultaten worden beschreven door een kansverdeling, waarbij het gemiddelde IQ 100 is, en de spreiding van waarden is zo gerangschikt dat het IQ van 50% van alle mensen tussen 90 en 110 ligt, en de resterende 50% is gelijk verdeeld onder de 90 en boven de 110. Als het IQ lager is dan 70, is dit een bewijs van mentale retardatie.

Alle IQ-testen bevatten veel verschillende taken met toenemende complexiteit. In de tests zijn er taken voor ruimtelijk en logisch denken en enkele andere. De testresultaten bepalen het IQ, en er is één kenmerk: hoe meer tests een persoon doorstaat, hoe beter zijn resultaten worden.

Bovendien kunnen tests worden ontworpen voor verschillende leeftijdsgroepen, die de ontwikkeling van iemands intelligentie laten zien, die overeenkomt met zijn leeftijd. Een 12-jarig kind en een afgestudeerde student kunnen bijvoorbeeld hetzelfde IQ hebben, aangezien ze zich allemaal zullen ontwikkelen volgens een specifieke leeftijdscategorie.

Het moet ook gezegd worden dat de meeste tests die tegenwoordig bijvoorbeeld op internet te vinden zijn, geen betrouwbare resultaten opleveren, omdat ze niet door professionals zijn ontwikkeld. Om uw IQ te testen, moet u alleen professionele tests gebruiken, zoals de Kettler-test, de Amthauer-test, de Raven-test, de Wechsler-test en de Eysenck-test. Er is momenteel geen enkele standaard IQ-test.

Interessante feiten over intelligentiequotiënt (IQ)

stock.adobe.com

Nu is het de moeite waard om te praten over welke factoren het IQ van mensen beïnvloeden, want voor elke persoon is deze indicator individueel.

 

Wat beïnvloedt het intelligentiequotiënt?

In feite wordt het IQ van een persoon beïnvloed door verschillende factoren – dit is erfelijkheid en het milieu. Bovendien kunnen verschillende indicatoren van deze coëfficiënt verschillen tussen mensen van verschillende sociale groepen. Laten we deze factoren in meer detail bekijken.

 

Erfelijkheid

Uit diverse onderzoeken op dit gebied blijkt dat het verschil in intelligentiequotiënt direct afhankelijk is van de genetische factor. Bovendien wordt de ontwikkeling van intelligentie niet beïnvloed door een enkel gen of een groep genen, maar door het genetische fonds in het algemeen, dat uit ongeveer 17000 genen bestaat.

Momenteel is dit probleem nog niet voldoende bestudeerd, maar wetenschappers over de hele wereld doen allerlei soorten onderzoek om te begrijpen wat de genetische verschillen zijn tussen mensen met verschillende niveaus van intelligentie. Als genetisch bepaalde oorzaken worden gevonden die van invloed zijn op intelligentie, is het mogelijk om hulpmiddelen te creëren die zijn ontworpen om het intelligentiequotiënt te verhogen.

 

Omgeving

De omgeving, en om preciezer te zijn, het gezin, heeft een enorme impact op de ontwikkeling van het intellect van een persoon, in het bijzonder van een kind. Wetenschappers hebben de afhankelijkheid van de ontwikkeling van intelligentie kunnen identificeren van factoren als opvoedingsmethoden, microklimaat in het gezin, financiële situatie, levensstandaard en zelfs de grootte van het huis waarin het gezin woont. Naarmate het kind ouder wordt, verdwijnt deze afhankelijkheid en tegen de tijd dat het volwassen is, kan het zelfs helemaal verdwijnen. Het is ook belangrijk dat vanwege genetische kenmerken verschillende kinderen, zelfs in hetzelfde gezin, op verschillende manieren op dezelfde factoren kunnen reageren.

 

Als we deze twee punten samenvatten, kan worden opgemerkt dat het IQ van volwassenen meer te danken is aan genetische factoren en niet aan de omgeving, zoals wordt waargenomen bij kinderen.

Interessante feiten over intelligentiequotiënt (IQ)

stock.adobe.com

 

Groepsverschillen in IQ

Groepsverschillen in intelligentiequotiënt verwijst naar iemands geslacht, ras en land waarin ze wonen.

 

Geslacht

De overgrote meerderheid van de wetenschappers is van mening dat het IQ bij mannen en vrouwen ongeveer gelijk is. Maar daarnaast zijn er onder mannen meer mensen met een zeer hoog of zeer laag IQ. Ook komen bij mannen en vrouwen verschillende aspecten van intelligentie in verschillende mate tot uiting. Vanaf de leeftijd van vijf beginnen meisjes bijvoorbeeld actief verbale vaardigheden te ontwikkelen, terwijl jongens beter presteren dan meisjes in manipulatie en ruimtelijk denken.

 

Land van verblijf

De onderzoekers konden onder meer verschillen in IQ vinden tussen mensen die in verschillende landen wonen. Bovendien hebben sommige studies aangetoond dat het gemiddelde IQ van een land afhangt van de indicatoren van zijn bruto binnenlands product, geboortecijfer, misdaad, democratie en religiositeit. Bepaalde omgevingsfactoren, ziektes en slechte voeding hebben ook een negatieve invloed op het IQ.

 

Beknopt

Als ik het artikel samenvat, zou ik eraan willen toevoegen dat, ondanks het feit dat het IQ grotendeels te danken is aan factoren die niet afhankelijk zijn van de persoon (genetica, omgeving, geslacht, ras, enz.), de intellectuele capaciteiten van bijna elke persoon kunnen worden getraind, met andere woorden, ze kunnen worden ontwikkeld.

Momenteel zijn er veel verschillende ontwikkelingsprogramma's ontwikkeld die de intelligentie van een persoon kunnen vergroten, bijvoorbeeld intellectuele spelletjes, puzzels, tests en verschillende trainingen. Bovendien zijn er veel manieren waarop u uw IQ kunt verhogen zonder toevlucht te nemen tot speciale programma's. Dit omvat het banale lezen van boeken, het oplossen van kruiswoordpuzzels en kruiswoordpuzzels, het kijken naar educatieve tv-programma's en zelfs communiceren met slimme en ontwikkelde mensen en goede voeding.

Elke persoon is in staat om het niveau van zijn intellect te verhogen. Het belangrijkste is om constant te leren en niet stil te staan. En voor extra motivatie moet je altijd onthouden dat mensen met een hoog IQ veel minder vatbaar zijn voor verschillende ziekten en langer leven.

Bron: 4brain.ru