Deze test heet "DISC" (Dominance-Influence-Stability-Compliance). DISC is een classificatie van psychotypen: "dominantie", "invloed", "stabiliteit", "systeem".

Een gedetailleerde beschrijving van de DISC-typologie, evenals over het ontstaan en de toepassing van dit populaire model van individuele verschillen, vindt u in ons artikel "Typologie DISC: toonaangevend instrument voor gedragsbeoordeling".

De DISC-test voor het bepalen van het persoonlijkheidstype wordt gebruikt om de manager te helpen de psychologische compatibiliteit van de persoonlijkheidstypen van medewerkers correct te bepalen. Het management van het bedrijf moet weten hoe ze psychologische compatibiliteit in het team kunnen vormen en deze kennis toepassen bij de voorbereiding, training en plaatsing van personeel voor het succesvolle functioneren van het bedrijf. De DISC-methodiek helpt een optimaal team of een "manager-ondergeschikte" eenheid te vormen. Bovendien betekent de compatibiliteit van persoonlijkheidstypen niet het samenvallen of volledige gelijkenis van vaardigheden en capaciteiten van medewerkers, hier werkt het principe van wederzijdse aanvulling van professionele kwaliteiten en kennis. Bovendien helpt de DISC-typologie de medewerker zijn gedragskenmerken en potentieel te begrijpen.

De DISC-test helpt om iemands persoonlijkheidstype te bepalen, geeft de mogelijkheid om de sterke en zwakke punten van elk psychotype te bestuderen, zijn typische gedragsmarkers te leren kennen en de juiste aanbevelingen te krijgen om communicatievaardigheden te verbeteren. U kunt de DISC-test gratis online doen, en de sleutel tot de DISC-test wordt automatisch gegenereerd bij de interpretatie van de test.

 

DISC Test

DISC Test | Bepaal uw gedragstype

DISC Test: Bepaal uw persoonlijkheidsgedragstype
De belangrijkste voorwaarde voor een betrouwbaar resultaat van deze test zijn uw oprechte antwoorden. Antwoord eerlijk, en niet vanuit het standpunt van wie u zou willen zijn. Antwoord zoals u gewoonlijk handelt (als u in een dergelijke situatie bent geweest) of zoals u echt zou willen handelen (als de situatie u onbekend is).
Instructies voor de test:
Kies in elke vraag een van de voorgestelde antwoorden
Aantal vragen in de test: 17
1 van 17
DISC Test: Bepaal uw persoonlijkheidsgedragstype
U bent op bezoek waar al meer dan 10 mensen zijn verzameld. Uw reactie:
DISC Test: Bepaal uw persoonlijkheidsgedragstype
Op hetzelfde feest wordt u gevraagd een toast uit te brengen. Uw reactie:
DISC Test: Bepaal uw persoonlijkheidsgedragstype
Uw baas gaf u en uw collega een opdracht zonder een verantwoordelijke aan te wijzen. U beiden vertrouwden op elkaar en vergaten de opdracht. Nu berispt uw baas u voor het niet uitvoeren van de taak. Uw reactie:
DISC Test: Bepaal uw persoonlijkheidsgedragstype
U hebt een belangrijke opdracht gekregen. Deadline is over een maand, maar het kan binnen twee weken worden voltooid. Uw reactie:
DISC Test: Bepaal uw persoonlijkheidsgedragstype
Er staan lange feestdagen voor de deur. U besloot ergens naartoe te gaan. Wat kiest u?
DISC Test: Bepaal uw persoonlijkheidsgedragstype
Als u zou besluiten om parachutespringen te doen, wat zou dan de reden zijn?
DISC Test: Bepaal uw persoonlijkheidsgedragstype
Welke opmerkingen hoort u het vaakst (zowel op het werk als thuis) over uzelf?
DISC Test: Bepaal uw persoonlijkheidsgedragstype
Welke opmerkingen hoort u het vaakst (zowel op het werk als thuis) over uzelf?
(Deze vraag wordt herhaald omdat elk antwoord overeenkomt met twee gedragstypen. Maak gewoon opnieuw uw keuze).
DISC Test: Bepaal uw persoonlijkheidsgedragstype
U hoorde dat u een promotie krijgt. Wat doet u als eerste?
DISC Test: Bepaal uw persoonlijkheidsgedragstype
U heeft morgen een examen. Hoe gedraagt u zich:
DISC Test: Bepaal uw persoonlijkheidsgedragstype
Wat vindt u het belangrijkste voor overwinning, voor succes?
DISC Test: Bepaal uw persoonlijkheidsgedragstype
Wat vindt u het belangrijkste voor overwinning, voor succes?
(Deze vraag wordt herhaald omdat elk antwoord overeenkomt met twee gedragstypen. Maak gewoon opnieuw uw keuze).
DISC Test: Bepaal uw persoonlijkheidsgedragstype
Als u zou besluiten uw eigen bedrijf te starten (succes en gelijke winstgevendheid gegarandeerd), wat zou u dan kiezen (los van uw beroep)?
DISC Test: Bepaal uw persoonlijkheidsgedragstype
U heeft een nieuw ruim kantoor. Hoe versiert u de muren?
DISC Test: Bepaal uw persoonlijkheidsgedragstype
Wat waardeert u het meest in kleding?
DISC Test: Bepaal uw persoonlijkheidsgedragstype
U moet een wedstrijd kiezen waarin u zich het meest op uw gemak voelt en waar u de meeste kans op winst heeft. Wat kiest u?
DISC Test: Bepaal uw persoonlijkheidsgedragstype
U moet een hotel kiezen in een grote stad. Wat kiest u?
Beantwoord de vraag alstublieft
Datum van voltooiing van de test:
Besteedde tijd:

Testresultaat

Gedragstype Dominant

Dominant

Uw motivator is winnen. U bent bang voor verlies. U probeert altijd de eerste te zijn. U zou liever de prijs voor de tweede plaats verbergen, maar u zult trots een certificaat (medaille, trofee) voor de eerste plaats op de meest prominente plaats zetten. Enthousiasme en competitie zijn uw elementen.

Om meer te weten te komen over dit persoonlijkheidstype, klikt u op de volgende knop:

Dominant (Rood)

Gedragstype Invloedrijk

Invloedrijk

Uw motivator is erkenning, nieuwe mogelijkheden. Het meest onaangename voor u is onverschilligheid jegens u. U bent charismatisch, interessant en laadt anderen op met uw enthousiasme en optimisme. Het is belangrijk voor u om onder de mensen te zijn en omringd te worden door de aandacht van anderen.

Om meer te weten te komen over dit persoonlijkheidstype, klikt u op de volgende knop:

Invloedrijk (Geel)

Gedragstype Stabiel

Stabiel

Uw belangrijkste motivator is stabiliteit en goede relaties. Wat u niet leuk vindt, zijn veranderingen. U bent een geboren psycholoog. Als iemand moet worden gehoord en getroost, kunnen ze altijd bij u terecht. Voor u is het erg belangrijk om goede relaties te hebben met familie, bekenden, vrienden en collega's.

Om meer te weten te komen over dit persoonlijkheidstype, klikt u op de volgende knop:

Stabiel (Groen)

Gedragstype Consciëntieus

Consciëntieus

Uw motivator is altijd gelijk hebben, en systematiek is erg belangrijk voor u. Het engste voor u is een fout maken. U houdt niet van onzekerheid. U houdt er niet van om uw emoties te uiten, "uw ziel bloot te leggen", u bent vrij gesloten en teruggetrokken. U kunt niet echt een teamspeler worden genoemd. U houdt van eenzaamheid.

Om meer te weten te komen over dit persoonlijkheidstype, klikt u op de volgende knop:

Consciëntieus (Blauw)

Weet u niet hoe u het resultaat moet opslaan?
Vul uw e-mailadres in. Wij sturen u het resultaat van deze test.
Testresultaat succesvol verzonden!
Verzendfout. Probeer het opnieuw.

 

Interpretatie van de DISC-test

Het DISC-profielsysteem is vooral interessant voor HR-specialisten die betrokken zijn bij het opzetten van beoordelingssystemen, het werven en opleiden van medewerkers en de verdere ontwikkeling van personeel. Vaak kunt u onder HR-specialisten opmerkingen horen zoals: "Geen wonder, hij is blauw", "Hij is rood, daarom zet hij druk op de tegenstander", "Het is erg prettig werken met onze groene secretaresse", "We hebben een gele ontwerper nodig". Wat betekenen deze kleuren? De interpretatie van de DISC-test geeft inzicht in de belangrijkste kenmerken van elk gedragstype.

 

Rood – Dominant (D)

D – leiders, managers, behoorlijk autoritaire mensen die weten wat ze willen en niet gewend zijn om naar anderen te luisteren. Ze zijn ongeduldig, risicovol, geneigd tot snelle, niet altijd doordachte beslissingen. Ze hechten veel waarde aan hun tijd, zijn niet geneigd om vertrouwen en medeleven te tonen.

Het motto van D: «kwam, zag, overwon». Uitspraken: «genoeg gedacht, laten we aan de slag gaan»; «we lossen het onderweg wel op». Mensen met een hoge D-factor hebben de neiging om snel beslissingen te nemen. Ze communiceren grof, zijn direct, hard en zelfverzekerd. Ze houden ervan anderen te vertellen wat ze moeten doen, opdrachten te geven. Ze zijn zeer doelgericht, bereid om hun doel te bereiken, wat het hen ook kost. Ze streven ernaar hun taak te overtreffen om zichzelf te bewijzen. Ze proberen niet stil te staan, ze hebben resultaten en vooruitgang nodig.

 • Sterke punten van D: werken voor resultaten, snelle reactie, actieve levenshouding. Ze verdedigen altijd hun standpunt. Ze voelen zich prettig in veranderende omstandigheden, in uitdagende situaties.
 • Zwakke punten van D: moeite om met mensen om te gaan, te direct, gebrek aan diplomatie. In hun streven naar resultaten vergeten ze details en letten niet op belangrijke nuances. Onder stress zijn ze geneigd om agressief te worden.

Bij een sollicitatiegesprek met «roden» is het belangrijk om hen niet de kans te geven de leiding over te nemen, niet toe te geven aan hun druk, zelfverzekerd te spreken en je professionaliteit en competentie in het besproken onderwerp te tonen. Voor D is status belangrijk. Laat de sterke punten van je bedrijf zien, de belangrijkheid van de functie, de uitdaging in de gestelde taken. Een goede beloning voor het resultaat is ook van groot belang, leg hier de nadruk op.

D kunnen goede managers en formele leiders zijn. Hun waarde voor het bedrijf: gericht op winst, goede organisatoren, ze nemen gemakkelijk uitdagingen aan.

Gedragskenmerken van dit type:

 • Behoefte: resultaat
 • Algemene indruk: extravert, doelgericht
 • Communicatiestijl: direct
 • Extreme mate: prikkelbaarheid, opvliegendheid
 • Gebaren: actief, brede gebaren
 • Lichaamstaal: snelle, doelgerichte loop

 

Geel – Invloedrijk (I)

I – mensen die uitstekend nieuwe contacten leggen, hun beroep is communicatie. Ze worden geweldige PR-specialisten, voelen zich overal thuis en kunnen opgaan in elk gezelschap. Ze zijn charismatisch, praten veel, zijn vertrouwend, impulsief, onoplettend en niet punctueel.

Mensen met een hoge I zijn vrolijk en vol optimisme. Ze houden ervan om nieuwe mensen te ontmoeten en benaderen elke taak creatief. Tijdens een gesprek kunnen ze van het ene onderwerp naar het andere springen zonder zichtbare logische verbinding, waardoor ze oppervlakkig lijken. Ze worden beschreven met de volgende woorden: overtuigend, magnetisch, politiek, enthousiast, overtuigend, warm, demonstratief, vertrouwend, optimistisch.

 • Sterke punten van I: onconventioneel denken, creativiteit, liefde voor alles wat nieuw is, vriendelijkheid, de mogelijkheid om anderen als partners te zien in plaats van als concurrenten.
 • Zwakke punten van I: impulsiviteit, afkeer van details en cijfers, niet punctueel. In stressvolle situaties worden ze vaak opdringerig.

Bij een sollicitatiegesprek met «gelen» vergeet niet het doel van het interview. Het is heel gemakkelijk om toe te geven aan hun charme tijdens het praten met hen. Beheer de timing van het interview en stuur het gesprek in de gewenste richting. Voor «gelen» is aandacht voor zichzelf belangrijk. Benadruk in de presentatie van de vacature de exclusiviteit van het aanbod, en benadruk dat je precies zo'n creatief persoon zoekt als je gesprekspartner. Als de functie voornamelijk routinetaken omvat, overweeg dan of het zinvol is om een «gele» persoon voor deze positie uit te nodigen. Monotoon werk zal hen snel vervelen en uiteindelijk krijg je een gedemotiveerde medewerker.

Medewerkers met een hoge I zullen het meest effectief zijn in het uitvoeren van werk dat een creatieve aanpak en het ontwikkelen van ideeën vereist. Vaak worden «gelen» informele leiders in een bedrijf. Hun waarde voor het bedrijf: creativiteit, motivatie van anderen voor resultaten, vermogen om conflicten op te lossen. Ze zijn goede teamspelers.

Gedragskenmerken van dit type:

 • Behoefte: nieuwe indrukken
 • Algemene indruk: extravert, hart van het gezelschap
 • Communicatiestijl: flexibel, ontwijkend, onduidelijk
 • Extreme mate: ongeorganiseerd, onbetrouwbaar
 • Gebaren: actief, expressief, met rijke mimiek
 • Lichaamstaal: vloeiend, zelfverzekerd

 

Groen – Stabiel (S)

S – teamspelers. Samen kunnen ze alles, maar ze kunnen absoluut niet alleen werken. Ze zijn bestuurbaar, goede werknemers, maar bijna niet in staat om zelfstandig iets te bedenken of uit te vinden. Hun grootste pluspunt is hun onvermogen om te verraden, ze zijn in alles betrouwbaar. Ze zijn moeilijk te identificeren omdat ze de neiging hebben zich aan te passen aan de gesprekspartner. Bij zulke leiders (vaak familiebedrijven) is er vaak een «grijze eminentie» die feitelijk de beslissingen neemt.

Mensen met een hoge S hebben behoefte aan betrouwbaarheid, stabiliteit en houden niet van plotselinge veranderingen. Ze hechten veel belang aan de relaties tussen mensen, tonen tact, aandacht en hartelijkheid naar anderen. Mensen met een hoge S zijn kalm, zachtaardig, geduldig, aantrekkelijk, voorspelbaar, bedachtzaam, stabiel, consistent en hebben de neiging tot onpartijdigheid.

 • Sterke punten van S: attentheid naar anderen, het handhaven van perfecte orde in zaken en dingen, betrouwbaarheid, stabiliteit.
 • Zwakke punten van S: meegaandheid, ze vinden het erg moeilijk om «nee» te zeggen, afhankelijkheid, angst voor veranderingen, onwil om over problemen te praten. Onder stress hebben ze de neiging om in te stemmen. Ze zijn ook geneigd om zich beledigd te voelen, maar geven hun gevoelens liever niet aan, wat vaak leidt tot psychosomatiek.

Bij een sollicitatiegesprek met «groenen» is het erg belangrijk om een warme sfeer te creëren. Zorg ervoor dat de kandidaat zich op zijn gemak voelt. Leg in de presentatie van de vacature de nadruk op de beschrijving van het team: vriendschappelijke relaties, ondersteuning bij training en werk, een gunstig sociaal-psychologisch klimaat. Het is belangrijk dat een nieuwe medewerker in het begin een mentor heeft.

S zullen zich goed bewijzen in werk dat te maken heeft met teambuilding, het samenbrengen van mensen, een individuele benadering van medewerkers. Hun waarde voor het bedrijf: goede teamspelers, werken voor het bereiken van gemeenschappelijke doelen, geduldig, hoog niveau van empathie, loyaal aan het bedrijf.

Gedragskenmerken van dit type:

 • Behoefte: betrouwbaarheid
 • Algemene indruk: introvert, kalm
 • Communicatiestijl: ontwijkend
 • Extreme mate: bezitterigheid, pijnlijke gehechtheid
 • Gebaren: gematigde gebaren
 • Lichaamstaal: gelijkmatige, niet snelle loop

 

Blauw – Consciëntieus (C)

C – analisten. Mensen van dit type werken uitstekend met papieren, ze worden goede accountants, economen en advocaten. Voor hen zijn de letter van de wet en instructies het allerbelangrijkst. Ze zijn emotioneel gesloten, gedisciplineerd en georganiseerd. Ze plannen alles van tevoren en zijn niet geneigd tot ondoordachte beslissingen.

Mensen met een hoge C houden zich aan regels en instructies. Ze analyseren elke detail zorgvuldig voordat ze een beslissing nemen. Vaak streven zulke mensen niet naar persoonlijk contact, waardoor ze de indruk kunnen wekken emotieloos en koud te zijn. Mensen met een hoge C worden beschreven met woorden zoals: voorzichtig, veeleisend, systematisch, netjes, diplomatiek, nauwkeurig, tactvol.

 • Sterke punten van C: het vermogen om de kleinste details en feiten op te merken, systematiek, nauwkeurigheid, orde in alles, netheid.
 • Zwakke punten van C: overmatige nauwgezetheid, neiging tot veroordeling, gebrek aan flexibiliteit. Onder stress trekken ze zich terug in zichzelf.

Bij een sollicitatiegesprek met «blauwen» is het belangrijk om niet te veel emoties te tonen, dit maakt hen achterdochtig. Gebruik in het gesprek liever feiten, statistieken en cijfers, structureer de informatie en spreek concreet, «zonder water». Wees voorbereid op het feit dat de kandidaat veel van je gesprekspunten in een notitieboekje zal opschrijven.

Ze zullen goed presteren in functies die aandacht, systematiek en doorzettingsvermogen vereisen, zoals personeelsinspecteur, corrector, accountant. Hun waarde voor het bedrijf: het ontwikkelen en handhaven van hoge standaarden, nauwkeurigheid in het werk, het testen van informatie, het systematiseren van materiaal.

Gedragskenmerken van dit type:

 • Behoefte: informatie
 • Algemene indruk: introvert, doelgericht
 • Communicatiestijl: direct
 • Extreme mate: criticus, scepticus
 • Gebaren: inactief, weinig gebaren
 • Lichaamstaal: gelijkmatige, niet snelle loop
DISC typologie of Model van individuele verschillen
pixabay.com

 

Om te begrijpen hoe elk gedragsmatig type zich manifesteert op het werk, stellen we ons een situatie voor waarin het bedrijf van plan is over te stappen naar het werken met een nieuw programma.

 • Gedachten van D: «Geweldig, we kunnen sneller werken, meer klanten bedienen en meer winst maken».
 • Gedachten van I: «Bijna alle grote bedrijven werken met dit programma. We moeten bij de tijd blijven en ook moderne technologieën gebruiken».
 • Gedachten van S: «Het programma is vrij eenvoudig en begrijpelijk, ik denk dat we er snel aan gewend zullen raken».
 • Gedachten van C: «De kosten voor het programma bedragen zoveel dollars. Dus als de productiviteit van de werknemers met 15% toeneemt, is het over een half jaar terugverdiend. Maar er is een risico dat het voor medewerkers onwennig is en de werksnelheid juist zal afnemen».

Voor roden is het resultaat belangrijk, voor gelen de «coolheid» en uiterlijke schijn, voor groenen de tevredenheid en het gemak voor iedereen, en voor blauwen de feiten en cijfers.

 

Hoe de DISC-typologie toe te passen in verkoop en business

Wetende wat belangrijk is voor elk DISC-persoonlijkheidstype en waar ze de meeste aandacht aan besteden, kunt u een effectieve «klant-verkoper» communicatie opbouwen.

 

D-klant
 • Wees specifiek en direct
 • Bied alternatieve opties aan
 • Dikteeer uw voorwaarden niet, laat hen kiezen
 • Voer een onderbouwde discussie en blijf zelfverzekerd
 • Spreek met feiten, maar overlaad niet met informatie

 

I-klant
 • Wees vriendelijk, glimlach, maak grapjes
 • Bouw vriendschappelijke relaties op
 • Laat hen hun mening geven
 • Luister aandachtig en geïnteresseerd, erken hen
 • Gebruik emotioneel geladen woorden bij de productbeschrijving
 • Wissel contactgegevens uit en onderhoud contact na de verkoop

 

S-klant
 • Haast niet, geef tijd om een beslissing te nemen
 • Bied de nodige garanties
 • Leg logisch en systematisch uit
 • Wees oprecht en verdien hun vertrouwen
 • Duw zachtjes naar de juiste beslissing

 

C-klant
 • Geef meer nauwkeurige gegevens over het product: feiten, cijfers en bewijzen
 • Beantwoord alle vragen op een consistente manier, zonder algemene uitspraken
 • Druk niet en haast niet, wees geduldig
 • Respecteer hun persoonlijke ruimte, houd afstand
 • Blijf beheerst, ga niet in op hun scepsis