Att bli kär i tonåringar är en användbar erfarenhet i framtida relationer

pixabay.com

Enligt psykologer, för åldern 13-16 år, är det helt enkelt nödvändigt att ständigt ersätta varandra i kärlek. I själva verket, vid denna tid, får pojkar och flickor ovärderlig erfarenhet av att bygga mellanmänskliga relationer. Genom försök och misstag etableras ett uppträdande, en smak för vissa representanter för det motsatta könet, förmågan att lära känna varandra och upprätthålla relationer. Man kan säga att i de flesta fall, under milda tillstånd, får ungdomar erfarenheter som kommer att vara ovärderliga när allvarliga känslor kommer.

I detta avseende är försöken från vissa föräldrar att stoppa sina barns kontakter med det motsatta könet förbryllande, vilket motiveras av den mytiska oron för barnet ("det är fortfarande tidigt", "låt honom studera bättre och inte vara distraherad av bagateller”, etc). Sådana vuxnas handlingar leder ofta till det faktum att en tonåring i framtiden förvandlas till en kvinnohatare (manshatare) eller, omvänt, blir en person som är promiskuös i relationer (av den enkla anledningen att han inte lärde sig att förstå människor).

I tonåren är det mycket viktigt för barn att känna stöd från vuxna, att ha en förtroendefull relation med dem. Men det bör också förstås att sådana relationer etableras tidigare, och det är för sent att starta dem vid denna ålder. Och om barnets önskemål från barndomen undertrycktes och styrdes av föräldrarna, då bör man inte lura sig själv med hopp om att alienationen i tonåren kommer att övervinnas.