0.0 trên 5 (0 Bình chọn)

Kiểm tra: Xác định mức độ tự vệ tâm lý của bạn

shutterstock.com

Bảo vệ tâm lý là một tập hợp các cơ chế nhằm giảm thiểu những trải nghiệm tiêu cực do các tình huống xung đột gây ra và gây nguy hiểm cho sức khỏe thần kinh hoặc thậm chí là tâm thần.

Và bạn đã tiếp xúc với những ảnh hưởng căng thẳng tiêu cực như thế nào và bạn nên sợ những hậu quả có hại của chúng ở mức độ nào?

Nếu bài kiểm tra không bắt đầu, bạn có thể vượt qua nó liên kết này