0.0 trên 5 (0 Bình chọn)

Câu hỏi: Bạn có khả năng gợi ý như thế nào?

Ảnh nền được tạo bởi kues1 – www.freepik.com

Tính gợi ý là sự gia tăng nhạy cảm với những lời thúc giục của người khác, cũng như sẵn sàng tuân theo, có xu hướng bị nhiễm tâm trạng của người khác và thậm chí áp dụng thói quen của người khác.

Và bạn có thể gợi ý như thế nào?

Nếu bài kiểm tra không bắt đầu, bạn có thể vượt qua nó liên kết này