0.0 trên 5 (0 Bình chọn)

Đố bạn: Làm thế nào dễ dàng để thao tác bạn?

shutterstock.com

Thao túng là ảnh hưởng của một người, nhằm đảm bảo rằng người khác thực hiện các hành động làm hài lòng anh ta.

Có thể nói một cách khác: đây là sự tác động vào một người nào đó với mục đích khơi dậy trong anh ta những dự định không trùng khớp với mong muốn và mục tiêu thực sự của anh ta.

Đó là, đây là một sự kiểm soát ẩn của một người.

Bạn có thể bị thao túng?

Nếu bài kiểm tra không bắt đầu, bạn có thể vượt qua nó liên kết này