5 trên 5 (1 Bình chọn)

Trắc nghiệm: Bạn có tri giác như thế nào?

shutterstock.com

Insight là một phẩm chất đặc biệt thể hiện ở khả năng nhận thấy, cảm nhận, đoán, dự đoán và thậm chí đoán trước được ý định, hành động và việc làm của người khác, cũng như sự phát triển của các quá trình và hiện tượng cuộc sống khác nhau.

Insight có thể vừa là kết quả của trải nghiệm cuộc sống tuyệt vời, vừa là tài sản bẩm sinh của một người. Bạn có chất lượng này không?

Nếu bài kiểm tra không bắt đầu, bạn có thể vượt qua nó liên kết này