Salah satu prinsip asas kehidupan dalam masyarakat bertamadun ialah mengekalkan hubungan normal antara manusia dan keinginan untuk mengelakkan konflik. Sebaliknya, rasa hormat dan perhatian hanya boleh diperoleh dengan menghormati budi bahasa dan kekangan.

Pernyataan yang diberikan dalam ujian ini menerangkan beberapa sifat tingkah laku yang lebih kurang ciri orang yang berbeza. Tugas anda adalah untuk menilai sejauh mana kebenaran setiap daripada mereka berhubung dengan anda.

Jika ujian tidak bermula, anda boleh lulus pautan ini.