Den här sekretesspolicyn gäller all information som vi kan få om dig under användning av denna webbplats. Genom att använda vår webbplats litar du på oss med din personliga information

Termen "Webbplats" ska förstås som FactUm-Info-webbplatsen, belägen på domännamnet factum-info.net

Vi åtar oss att skydda din integritet på internet. Vi värderar skyddet av den information du tillhandahåller högt. Vår sekretesspolicy är baserad på kraven från EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) samt lagar från vissa andra länder

De syften för vilka vi samlar in personuppgifter: för att förbättra webbplatsens funktion, genomföra kontakter med dess besökare, e-post nyhetsbrev, tillhandahålla tjänster relaterade till webbplatsens verksamhetsområde, samt för de nedan angivna åtgärderna

 

Insamling och användning av personuppgifter

Vi samlar in och använder dina personuppgifter endast om du frivilligt samtycker. Genom att samtycka till detta tillåter du oss att samla in och använda följande data: e-post. Insamling och bearbetning av dina data sker i enlighet med lagar som gäller inom Europeiska unionen och vissa andra länder

 

Lagring av data, ändring och radering

Användaren som har tillhandahållit oss sina personuppgifter har rätt att ändra och radera dem, samt att återkalla sitt samtycke till deras användning

Den period under vilken dina personuppgifter kommer att lagras är den tid som behövs för att använda data för webbplatsens huvudsakliga verksamhet. När användningen av dina data avslutas raderar vi dem. För att få tillgång till dina personuppgifter kan du kontakta oss via e-post på [email protected]

Vi kan överföra dina personuppgifter till en tredje part endast med ditt frivilliga samtycke. Om dina uppgifter har överförts till andra organisationer som inte är kopplade till oss, kan vi inte ändra dem

 

Användning av tekniska data när du besöker Webbplatsen

När du besöker vår webbplats lagras poster om din IP-adress, besökstid, webbläsarinställningar, operativsystem, samt annan teknisk information som är nödvändig för korrekt visning av webbplatsens innehåll. Denna information kan inte användas för att identifiera besökaren

 

Tillhandahållande av information av barn

Om du är förälder eller vårdnadshavare och du vet att dina barn har tillhandahållit oss sina personuppgifter utan ditt samtycke, kontakta oss via e-post på [email protected]. Det är förbjudet att lämna personuppgifter av minderåriga utan samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare på vår webbplats

 

Användning av cookies

För att korrekt visa innehållet och för användarvänlighet på denna webbplats använder vi cookies. Dessa är små filer som lagras på din enhet. De hjälper webbplatsen att komma ihåg information om dig, som vilket språk du visar webbplatsen på och vilka sidor du redan har öppnat. Denna information kommer att vara användbar vid nästa besök. Tack vare cookies blir surfningen av webbplatsen mer bekväm

Mer om cookies kan du läsa på Wikipedia (här ☞). Du kan själv ställa in mottagning eller blockering av cookies i din webbläsare. Oförmågan att acceptera cookies kan begränsa webbplatsens funktionalitet

 

Användning av personuppgifter av andra tjänster

På denna webbplats används tredjepartstjänster som samlar in information oberoende av oss: Google Analytics, Google AdSense, Yandex Metrica, Yandex Direct, The Moneytizer. Den information som de samlar in kan tillhandahållas till andra tjänster inom dessa organisationer, de kan använda uppgifterna för att anpassa reklam i sin egen reklamnätverk. Du kan läsa användaravtalen för dessa organisationer på deras webbplatser

Vi överför inte personuppgifter till andra organisationer och tjänster som inte anges i denna sekretesspolicy. Undantaget är endast överföring av information vid lagliga krav från statliga myndigheter behöriga att genomföra sådana åtgärder

 

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte är under vår kontroll. Vi är inte ansvariga för deras innehåll. Vi rekommenderar att du bekantar dig med sekretesspolicyn på varje webbplats du besöker, om den finns där

 

Förändringar i sekretesspolicyn

Vi har rätt att göra ändringar i denna sekretesspolicy utan användarnas samtycke. Den nya sekretesspolicyn träder i kraft från det ögonblick den publiceras på Webbplatsen, om inte annat anges av den nya versionen av sekretesspolicyn. Den aktuella sekretesspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig på denna sida

 

Feedback, slutliga bestämmelser

Du kan kontakta oss angående frågor relaterade till denna sekretesspolicy via följande e-postadress: [email protected]

Om du inte godkänner denna sekretesspolicy kan du inte använda Webbplatsens tjänster. I detta fall ska du avstå från att besöka vår webbplats